Mi gorda bella (Má tlustá.Valentina) 26 až 35 díl

30. září 2006 v 16:25 | Marek Ševčík |  Díly Telenovel
26 díl
Franklin přistupuje na to, že bude dělat Valentýně milého, aby se tak zbavila Oresta, jak mu sama tvrdila. Ve skutečnosti, ale Valentýna chce, aby Orestes žárlil. Roman Valentýna nutí, aby šla na soutěž krásy, obtěžuje ji a dokonce jí vyhrožuje nožem. T¨zachrání ji Carolina a její kamarádi. Franklin pusti Chiqui, ale nejdřív se mu musí omluvit. Fabiola vtrhne k Villanuevovým a začne vykřikovat, jak ji Aquiles urazil, tím že ji odmítl a že je zrůda a homosexuál. Juan Angel a Olimpie ho vyhodí. Orestes a Pandora jsou znechuceni. Roque vnikne v noci k Tza Tze a vystřeká na ni, ale Dolores se postaví před ní. Dolores umírá. Pantoja vysloví podezření, že maskovaný muž chtěl zabít Tza Tzu a že nepřišel s tím, aby kradl. Roque se vrací domů, Ninfy vidí jeho pistoli a na zemi nalezne kuklu. Olimpie vnikne k Segundovi, začne mu ničit věci, Segundo se rozčilí a vytáhne na ni pistoli. Juan Angel to vidí a nechá ho odvést do blázince. Franklina Valentina jdou na přehlídku, tam je Orestes, protože Chiqui tam má pracovat. Orestes žárlí, Chiqui nečekaně oznámí své zasnoubení s Orestem. Orestes je z toho zmaten, Valentýna nešťastná.
27 díl
Valentýna uteče z přehlídky, kde Čiky oznámila novinářům zasnoubení s Orestem. Juan Ánchel chce nechat generála Segunda odvézt do blázince, ale Pandora a Benygno mu v tom zabrání. Od Ca-cy se dovídáme, že se do domu vloupal zloděj a zabil matku Dolores. Alechandro je překvapen Orestovou žárlivostí vůči Franklinovi. Roke s Olympií domlouvají další tajné plány, Pandora je však při tom vyslechne. Čiky kvůli svatbě nutí rodiče ke smíření. Ač jí to oba přislíbí, Lorenso posléze Muněku odmítá. Pandora informuje Seleste o intrikách Olympie proti Valentýně. Benygno najde na zahradě stříbrný šperk. Valentýna utěšuje Ca-Cu. Chystá se jít podat přihlášku na univerzitu, ale překvapí ji Orestes a vyčítá jí vztah s Franklinem. Pak ji doprovodí. Roke nutí výhrůžkami Nymfu k mlčení. Olympie nechává Segunda prohlédnout psychiatrem. Ca-ca nemá dost peněz na pohřeb, ale pomůže jí nečekaný pronájem pokoje podezřelému muži, který jí zaplatí velkou zálohu. Na univerzitě dojde k nepokojům, Valentýna se ve strachu ze smrti chystá Orestovi vyznat lásku. Vyruší je Franklin a mezi oběma muži dojde k hádce. Ariadna se svěřuje Čiky o Achylově homosexualitě. Juan Ánchel se kvůli tomu svého syna Achyla zřekne. Majela požádá Čiky, aby se vrátila do agentury. Benygno ukáže Orestovi nalezený šperk. Franklin se zlobí na Valentýnu za to, že ji našel v Orestově přítomnosti.
28 díl
Franklin Valentýně udělá žárlivou scénu kvůli Orestovi. Orestes pátrá po původu stříbrné lilie. Zároveň se od své matky dovědět, kdo byl kapitán Sevija a jak souvisí s jeho vlastním osudem. Olympie prohlašuje, že Sevia byl zločinec a vrah jejích rodičů. Chiqui žádá Majelu, aby z ní učinila první modelku a spoluvlastnici agentury. Valentýna zjišťuje, že nebude mít dostatek peněz na školné. Probíhá vyšetřování smrti mamá Dolores. Beatriz přemlouvá Valentýnu, aby se zúčastnila soutěže krásy, což Valentýna odmítá. Franklin a jeho kolegové, odhalí, že Kočičák a Rafan obchodují s drogami v penziónu Tza-Tzy. Aquiles se po útěku z domova uchyluje k Javierovi. Generál Segundo chce převést veškerý svůj majetek na Valentýnu, při té příležitosti se dozvídá, že ho chtějí zbavit svéprávnosti. Olympie sleduje své plány, připravuje sama večeři, aby mohla přidat do jídla uspávací prostředek a při rodinné večeři všechny uspat. Pandora se snaží zjistit podrobnosti o minulosti své matky. Juan Anchel se dozvídá o vztahu Valentýny s Franklinem a snaží se přimět Valentýnu k návratu do domu Vijanuevů. Valentýna to odmítá s tím, že musí být nablízku Tza-Tze. Franklin Valentýně naznačuje, že je do ní zamilovaný.
29 díl
Olimpie přidá do večeře opět uspávací kapky, aby mohla realizovat své nekalé plány a v noci nekontrolovaně znovu opustit dům. Celá rodina je ospalá a okamžitě usne. Kromě Pandory, která jídlo vyzvracela a hodlá Olimpii sledovat. Olimpie, jako vždy provázená Roquem, dorazí do nočního klubu Claraboya, jehož je majitelkou a v němž vystupuje jako "královna" striptýzu. Na dnešní noc si pozvala významného hosta, soudce Gómeze, který jí má pomoci vyhrát nad Tza Tzou. Pandora, které se podaří vniknout do klubu a spatřit Olympii v akci, je zděšena. Prchá z místa a málem se prozradí. Roque ji pronásleduje jako vetřelce, ale Pandoře se podaří naskočit do taxíku a ujet. Po návratu v záchvatu vzteku obrátí salón vzhůru nohama. Rozzuřená Olimpie, když ráno spatří tu spoušť, chce všechny podrobit výslechu. Tak se prozradí, že Chiqui, omámená kapičkami na spaní, pro únavu neodešla domů, ale přespala v Orestově pokoji. Stejně tak Roman padl přemožen spánkem v Ariadnině pokoji. Pandora vyzývá Olimpii, aby se přiznala. Vtom přichází Franklin s příkazem k domovní prohlídce. Valentýna se zatím děsí toho, že se Franklin proti úmluvě do ní zamiloval. Beatriz jí vyčítá, že ho odmítá proto, že jí není hoden jako Villanuevové. Valentině přichází obálka, ve které jsou noviny s titulkem, hanícím památku její matky a tvrdící, že Eva Lanzová zemřela jako alkoholička.
30 díl
Franklin s Jordim a komisařem Pantoiou přicházejí k Villanuevům provést domovní prohlídku. Orestes se v ní Franklinovi snaží zabránit. Myslí, že jde pouze o osobní vyřizování účtů a snahu ponížit rodinu Villanuevů. Pandora přede všemi označí Olympii za vražedkyni a vyzývá Franklina, aby ji zatkl. Rodina myslí, že jde jen o další Pandořin nervový záchvat a Juan Ángel s pomocí Jordiho dá dceři uklidňující injekci. Po rozhovoru se služkami si Franklin odvádí k výslechu Roqueho, který zatím stihl ukrýt revolver a rukavice s kuklou. Přes protesty Oresta si komisař odvádí také Olympii. Přítomni jsou i Lorenzo s Panenkou, kteří si přišli k Villanuevům pro Chiqui, pobouřeni tím, že strávila s Orestem noc. Tza Tza je rozhodnuta uvalit na penzión hypotéku, jen aby mohla Valentýně zaplatit drahé studium na univerzitě. Chce se vrátit k herectví. Na univerzitě se Valentýna setkává s Jordim, který je tu tajně, aby složil přijímací zkoušky a pokusil se o šanci získat stipendium.
31 díl
Valentýna s Jordim dělají přijímací zkoušky na universitu. Jordi se po zkoušce nabídne, že Valentýnu vezme do penziónu, ta však zatouží podívat se k Villanuevům. Bez vědomí Franklina ji tam tedy Jordi zaveze. Je tak s Valentýnou svědkem toho, jak se Achiles, který se vrátil domů pro šaty, loučí s Pandorou. Jordi, zatímco čeká na Valentýnu, až se vrátí od generála Segunda, políbí Pandoru. Ta polibek nejdříve opětuje, ale pak dá Jordimu facku a řekne, že už ho nechce nikdy vidět. Valentýna zatím generálovi ulevuje od bolesti nohou a dozvídá se, že Segundo jí chce odkázat veškerý majetek. Valentýna odmítá. Chce se z domu opět nepozorovaně vytratit, ale střetává se s Orestem, který šťastně reaguje, protože si myslí, že se Valentýna vrátila. Když slyší, že Valentýna odchází navždy, nechce ji pustit a přizná se, že mu Valentýna moc scházela. Olympie je sice po výslechu zatím propuštěna, Roque však zůstává na komisařství. Na jeho návrh se snaží Olympie koupit Nereidu, aby šla na komisařství dosvědčit, že v den vraždy měla s Roquem rande na zahradě. Olympie daruje Nereidě pár kusů ze svého luxusního šatníku. Segundo oznamuje Valentýně, že na ni hodlá převést všechny své peníze. Posílá proto Benigna za Tza Tzou, protože potřebuje jejího právníka Pacheca, jeho advokáty si totiž Olympie koupila. Lorenzo špinavými praktikami dosáhl toho, že Mayela přistoupila na to, aby agentura patřila i Chiqui. Panenka varuje Lorenza, že z Chiqui vychovává netvora.
32 díl
Franklin vyslýchá Nereidu ohledně Roqueho alibi. Nereida, navedená Olympií, vypovídá, že v kritickou noc měla s Roquem rande. Z novin se Franklin s Jordim dovídají, že jsou díky zkorumpovanému soudci na svobodě opět drogoví dealeři, které před časem zatkli. Právě tito dva, Robinson a Di Petro, přicházejí vydírat svého kumpána Lorenza, který někde ve svůj prospěch ulil zboží, na které nepřišla policie. Roman chce Chiqui přinutit nevybíravým způsobem k nevěře, utajeným svědkem jejich hádky je také Fabiola, hodlající si to nenechat pro sebe. Chiqui, z níž se stala podnikatelka, chce přimět Oresta k svatbě. Ten se jí přizná, že si ji nemůže vzít. Valentýna se nedá Orestem přemluvit, aby se vrátila k Villanuevům. Znovu se vidí až u soudního přelíčení, kde má soudce vynést rozsudek o pravosti podpisu Evy Lanzové na směnkách, které z ní dělají dlužnici Olympie. Orestes si vymínil, že bude rodiče doprovázet, ujišťuje Valentinu, že stojí na její straně. Ke zděšení Tza Tzy vynáší soudce rozsudek ve prospěch Olympie.
33 díl
Soudce rozhodne, že Valentýna musí Olympii odevzdat dům Villanuevů. Nešťastná Valentýna tvrdí Orestésovi, že už ho nechce nikdy vidět.V domě Villanuevů se znenadání objeví teta Celeste. Chce vědět pravdu o Valentýnině majetku. Orestes ji to všechno prozradí a Celeste, která má s Olympií velmi hezký vztah, si s Olympií chce promluvit. Nabídne Olimpii, že Eviny dluhy zaplatí ale chce po ní, aby Valentinu nechala na pokoji. Olimpie potom, co uslyší, že Valentýnino dědictví po otci je mnohem větší, než kdokoli očekává, sama navrhuje Celestě, že s dluhem počká do Valentýniny plnoletosti. Roque je pro nedostatek důkazů propuštěn z vězení, ale Franklin přísahá, že si ho pohlídá. Tza tzu navštíví Evin bývalý manažer a svěřuje se jí a Valentýně s podezřením, že byla Eva zavražděna. Tvrdí, že Evě před smrtí někdo vyhrožoval. Daniel najde při hře balíček s velkým množstvím peněz. Ariadna, která Valentýně ukradla deník, ho ukazuje Chiqui, která je pobouřena faktem, že Valentýna miluje Orestese. Obě se ale těší, že budou moct Valentýnu vydírat. Zamilovaný Jordi volá Pandoře domů, ale ta mu za to vynadá a položí mu sluchátko.Consuelo telefonuje s Edgardem a ten jí řekne, že ji nedá žádné peníze. Vidí to malý Daniel, který chce dát matce peníze, co před chvílí našel při hře. Do penziónu si přijde Juan Ángel pro Valentýnu a chce ji odvést na večeři do domu Villanuevů, protože si ji Teta Celesta přála vidět. Tza tza Valentýnu nechce pustit. Valentýna chce tetu Celestu vidět a rozhodne se, že na večeři půjde.
34 díl
Valentýna přijde na večeři k Villanuevům, kde se setkává s tetou. Olimpie je na ni velmi milá, protože se chce zalíbit tetě Celestě. Franklin se svěřuje sestře, že je zamilovaný do Valentýny a že by si ji klidně i vzal, kdyby to bylo třeba. Akiles je v gay baru, kde se nechtěně připlete do rvačky. V baru zasáhne policie pod Jordiho velením. Akiles se dostává na stanici a Jordi o tom informuje Pandoru. Ta se rozhodne svému bratrovi pomoct. Chiqui se rozhodne, že Ariadně řekne pravdu o Romanovi, ale Roman ji to překazí.Consuelo odevzdává Franklinovi peníze, které našel Daniel. Beatriz zaslechne Tza Tzin monolog o její nenaplněné lásce k Juanu Ángelovi. Tza Tza se jí potom svěřuje, že celý svůj život Juana Ángela tajně milovala. Orestes přes Chiquiny protesty odváží Valentinu domů, kde jí vrací její stříbrnou lilii. Valentýna je velmi šťastná a s Orestésem vzpomíná na dětství. Na rozloučenou jí Orestés dá velkou, ale přátelskou pusu, při které je uvidí Franklin a špatně si to vyloží.
35 díl
Doktor Pacheco navštíví Segunda a ten si přeje, aby Pacheco dokázal, že není blázen, protože chce převést své peníze na Valentýnu.Valentýna začíná pracovat pro společnost Juana Ángela jako asistentka produkce. Orestes je napřed překvapený, ale pak ji nadšeně přijme. Juan Ángelova agentura na novou zakázku najme modelku Deborah, což je Orestésova bývalá přítelkyně. Při pozdravu Deborah Orestése políbí. Při tom je uvidí Chiqui, která Orestésovi ztropí žárlivou scénu. Orestés je zmatený a na Chiquino naléhání souhlasí s brzkou svatbou. Roman se pokusí znásilnit Chiqui, ale zachrání ji Rita a Mateo. Pandora se snaží pomoct Aquilesovi, který je ve vězení a Franklin tvrdí, že si ho musí vyzvednout rodiče.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Denisa Denisa | 5. dubna 2007 v 9:23 | Reagovat

dobrýýýýýýýýý to se ti vsechno chtelo psat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.